Hãy trao cho chúng tôi niềm tin để chúng tôi chứng minh và gữi về cho bạn uy tín