công tyThu mua phế liệu giá cao Bảo Minh
điều khoản sử dụng
5/5 - (2 bình chọn)

Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các Điều khoản sử dụng và điều kiện này và tất cả các luật hiện hành của Việt Nam cũng như quốc tế. Khi truy cập trang web này, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây, không giới hạn hoặc đủ điều kiện.

Điều khoản sử dụng thông tin, tài nguyên trên website của phế liệu Việt Đức

Trừ khi có quy định khác, nội dung của trang web này bao gồm, nhưng không giới hạn, tên và logo của Thu mua Phế Liệu Việt Đức, văn bản, hình ảnh và cách sắp xếp của chúng tôi là tài sản của Thu mua Phế Liệu Việt Đức và không được thay đổi theo bất kỳ cách nào cũng như không được sao chép để sử dụng trong các trang web hoặc ấn phẩm khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Phế Liệu Việt Đức. Tất cả các nhãn hiệu được sử dụng hoặc đề cập trong trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Không có nội dung nào trong trang web này sẽ được hiểu là trao bằng ngụ ý hoặc nói cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào đối với bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc lợi ích độc quyền nào khác của Thu mua Phế Liệu Việt Đức hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Trang web này và nội dung được cung cấp trong trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hình ảnh đồ họa, âm thanh, video, mã html, các nút và văn bản, không được sao chép, tái xuất bản,tái tạo, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối trong bất kỳ theo cách mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Thu mua Phế Liệu Việt Đức, ngoại trừ việc bạn có thể tải xuống, hiển thị và in ra bản sao của tài liệu trên bất kỳ máy tính nào chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, với điều kiện là bạn không sửa đổi tài liệu theo bất kỳ cách nào và bạn giữ nguyên vẹn tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các lợi ích độc quyền khác.

Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng

Trang web này và nội dung của nó được cung cấp “nguyên trạng” và Thu mua Phế Liệu Việt Đức không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với trang web này hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào có thể truy cập thông qua trang web này. Công ty thu mua Phế Liệu Việt Đức từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm rõ ràng và ngụ ý bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. Trong mọi trường hợp, Thu mua Phế Liệu Việt Đức sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mẫu mực, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất chương trình hoặc dữ liệu,gián đoạn kinh doanh) , bất kể hình thức hành động, cho dù theo luật pháp, trong hợp đồng, hành vi sai trái, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web này,

Thu mua Phế Liệu Việt Đức duy trì trang web này ở Việt Nam và bạn đồng ý rằng các điều khoản sử dụng này và mọi hành động pháp lý hoặc thủ tục liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam mà không cần tham chiếu đến sự lựa chọn luật hoặc quy tắc của nó. Nếu bạn cố gắng khởi kiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào chống lại Vựa Phế Liệu Việt Đức, bạn xác nhận cụ thể rằng Thu mua Phế Liệu Việt Đức có thể tự do lựa chọn thẩm quyền theo sở thích của chúng tôi về nơi có thể đưa ra hành động chống lại chúng tôi. Như bạn đã đồng ý bằng cách sử dụng trang web này để chọn luật của Việt Nam để điều chỉnh bất kỳ thủ tục tố tụng nào như vậy, chúng tôi có thể sẽ chọn bảo vệ bất kỳ hành động nào ở Việt Nam nhưng chúng tôi đưa ra quyết định này hoàn toàn phù hợp với chúng tôi, bất kể nơi ở thế giới bạn đang ở hoặc từ nơi trên thế giới mà bạn đã truy cập trang web này.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp của khu vực tài sản mà bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng thông tin trên trang web này nếu vi phạm các luật đó. Bất kỳ thông tin nào do bạn gửi qua trang web này đều được coi là không bí mật và không độc quyền. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để gửi thông tin đó và đồng ý rằng bạn sẽ không gửi bất kỳ thông tin nào trừ khi bạn được quyền hợp pháp để làm như vậy. Do tính chất mở của Internet, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin mà bạn cho là bí mật.

Tại Công ty Thu mua Phế Liệu Việt Đức. Mọi quyền được bảo lưu.

CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU VIỆT ĐỨC

Hotline: 097.15.19.789 (Mr. Phong) 0944.566.123 (Mr. Nghĩa)
Email: phelieuvietduc@gmail.com
Website: https://phelieuvietduc.com/
Địa chỉ: 105/1 Đường M1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Địa chỉ 2: Số 56, Đường Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ 3: 105/1 đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
error: Đội ngũ của chúng tôi làm việc liên tục để chống tình trạng sao chép hình ảnh và ăn cắp nội dung. Mong bạn tôn trọng!
097.15.19.789