Phế liệu thu hồi nhập kho là gì? định khoản ntn theo thông tư 200

Phế liệu thu hồi

Phế liệu thu hồi nhập kho là gì?

Trước khi tìm hiểu đến những cái cao siêu, thì hãy cùng Việt Đức bắt đầu từ điều cơ bản đã.

Theo vi.wikipedia.org, phế liệu thu hồi là những vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng. Được thu hồi để dùng làm nguyên liệu sản xuất theo khái niệm lĩnh vực khoa học pháp lý. Và được viết trong Luật Bảo vệ Môi trường 2005 đã định nghĩa tại Điều 3 khoản 13.

Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất

Đây là những phế liệu đã phát sinh trong quá trình sản suất hàng hóa. Cũng có thể là sản xuất của tổ chức, công ty, doanh nghiệp, hoặc quá trình sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Trong quá trình báo cáo thuế kế toán sẽ tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất vào chi phí. Theo từng đối tượng hạch toán chi phí hay đối tượng tính giá thành khác nhau.

Phế liệu thu hồi

Để kiểm tra tình hình thực hiện các định mức trong sản xuất và dự toán chi phí sản xuất cơ bản. Tính toán ra giá thành sản xuất. Và cung cấp cho các phòng ban cũng như báo cáo với lãnh đạo.

Phế liệu thu hồi từ sản xuất cói bán được không?

Tùy vào từng mặt hàng, là nguyên liệu nhập khẩu hay trong nước. Tất cả đều bán được, nhưng tùy vào từng loại hàng sẽ phải khai thuế, hải quan, môi trường khác nhau.

Để tham khảo rõ hơn vui lòng truy cập website phelieuvietduc.com để biết thêm

Định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất ntn?

Dưới đây là các định khoản phế liệu thu hồi từ sản xuất, theo quy định của nhà nước hiện nay:

Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hoá:

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hoá được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng hoá, vật tư, lương thực,…

Tài khoản 5112: Doanh thu bán các thành phẩm:

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu, doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, được xác định là đã bán trong 1 kỳ kế toán của doanh nghiệp. Và được dùng chủ yếu cho các ngành sản xuất vật chất: Công – nông – ngư – lâm nghiệp,..

Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Dùng để phản ánh doanh thu, doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành. Đã cung cấp cho khách, và xác định đã bán trong kỳ kế toán. Chủ yếu dùng trong các ngành kinh doanh dịch vụ: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, kiểm toán,…

Tài khoản 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá:

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước. Khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.

Tài khoản 5117Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư:

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư. Cũng như doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư.

Tài khoản 5118Doanh thu khác:

TK này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hoá, doanh thu bán thành phẩm. Doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu kinh doanh bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ, dụng cụ và các khoản doanh thu khác…

Hạch toán thuế về bán phế liệu thu hồi?

  • Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi là:

Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu (theo giá có thể thu hồi)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

  • Đối với trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán luôn. Kế toán phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và phế liệu, ghi giảm chi phí như sau:

Nợ TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Hạch toán phế liệu thu hồi theo thông tư 200

  • Hạch toán phần thu từ hoạt động bán phế liệu

Nợ TK 131, 111, 112….

Có TK 511 (5118): Doanh thu khác

Có  TK 333 (3331): Thuế GTGT  phải nộp nhà nước

  • Hạch toán giá vốn khi xuất phế liệu bán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 152: Phế liệu thu hồi đã nhập kho

Hy vọng với một vài thông tin hữu ích này, sẽ giúp bạn phần nào hiểu hơn về phế liệu thu hồi, cũng như một số định khoản, hạch toáncách xác định giá trị phế liệu thu hồi,.. Còn thắc mắc xin xem thêm tại đây nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *